ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018)

Μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που αιτήθηκε και για
το οποίο πήρε χρηματοδότηση το σχολείο μας προβλέπεται η πραγματοποίηση
κινητικοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και κάποιων μαθητών της Στ τάξης στις
συνεργαζόμενες χώρες που είναι η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Τουρκία.
Η πρώτη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στη Σικελία με τη συμμετοχή των
κ.Γεράνη, κ. Μαλέα και κ.Νταναβάρα οι οποίες εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με τις
αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών από τις συνεργαζόμενες χώρες με στόχο τη
συνδιαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας και των δραστηριοτήτων που θα
πραγματοποιηθούν στα σχολεία μας την επόμενη διετία.
Το σχολείο μας ως συντονιστής του προγράμματος είχε και τον πρώτο ρόλο στη όλη
διαδικασία η οποία εξελίχθηκε ομαλά και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.