ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δημιουργήθηκε ένα δίγλωσσο ερωτηματολόγιο με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού και διανεμήθηκε σε όλους τους μαθητές του σχολείου στα Ελληνικά στις μικρές τάξεις και στα αΑγγλικά στις μεγάλες τάξεις.
Ο στόχος ήταν να διαπιστώσουμε πόσα γνωρίζουν οι μαθητές μικροί και μεγάλοι για τα δικαιώματα, την εφαρμογή τους, τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων , την έννοια της παραβίασης και τι συμβαίνει σε άλλες χώρες του κόσμου.