Ημερίδα Ενημέρωσης Γονέων 14/11/2018

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Change your life open your mind», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/11/2018 στο χώρο του σχολείου μας ημερίδα ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου αλλά και γονέων όμορων σχολείων σε συνεργασία με τον φορέα Άρσις που δραστηριοποιείται σε θέματα κοινωνικής ένταξης.
Καθώς το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, η συνεργασία της ΑΡΣΙΣ κρίθηκε απαραίτητη για την σύνδεση του σχολείου με την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη χώρα μας.
Στο τέλος της ημερίδας ακολούθησε γόνιμη συζήτηση ανάμεσα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπροσώπους του συνεργαζόμενου φορέα.