Γιατροί του Κόσμου- Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο - Doctors of the World - Vafopouleoulis Spiritual Center

In January 2019, students in sections B1 and B2 visited the Vafopouleian Spiritual Center and, in co-operation with the "Doctors of the World," attended the "Games and Stories of Awareness of Children's Life Values" program. They felt and shared values such as love, offer, solidarity, cooperation, peace.

Τον Ιανουάριο 2019 οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 επισκέφθηκαν το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και σε συνεργασία με τους "Γιατρούς του Κόσμου" παρακολούθησαν το πρόγραμμα "Παιχνίδια και ιστορίες ευαισθητοποίησης των παιδιών στις αξίες ζωής". Ένιωσαν και μοιράστηκαν αξίες όπως η αγάπη, η προσφορά, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η ειρήνη.